• slayt
  • slayt
  • slayt
  • slayt
  • slayt
  • slayt
  • slayt
Duyurular

Aşağıkoçlu Köyü Osmanoğlu Mahalle'sinden Selami eşi Elfide OSMA vefat etmiştir. Cenazesi 9 Kasım 2023 Perşembe günü öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köyümüz mezarlığına defnedilmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.


Aşağıkoçlu Köyü Ağacalan Mahalle'sinden Osman eşi Makbule SOYLU vefat etmiştir. Cenazesi 28 Aralık 2021 Salı günü öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köyümüz mezarlığına defnedilmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.


Aşağıkoçlu Köyü Ağacalan Mahalle'sinden Rüstem oğlu Mustafa ERSİN vefat etmiştir. Cenazesi 28 Ekim 2021 Perşembe günü öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köyümüz mezarlığına defnedilmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.


Aşağıkoçlu Köyü Ağacalan Mahalle'sinden Nazmi oğlu Mustafa SAKA vefat etmiştir. Cenazesi 5 Temmuz 2021 Pazartesi günü öğlen namazına müteakip Beşyol Camiinde kılınan cenaze namazının ardından ilçe şehir mezarlığına defin edilmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.


Aşağıkoçlu Köyü Karaağaç Mahalle'sinden Tacettin oğlu Levent ALGAN Covit 19 tedavisi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Cenazesi 14 Aralık 2020 Pazartesi günü öğle namazı öncesi kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedilmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.


Aşağıkoçlu Köyü Beleç Mahalle'sinden Cemal Kösem'in damadı Cemalettin AKSOY Traktör kazası sonucu vefat etmiştir. Cenazesi 01 Eylül 2020 Salı günü öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedilmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.


Aşağıkoçlu Köyü Hıdıralan Mahalle'sinden Mustafa oğlu Mustafa ARSLAN vefat etmiştir. Cenazesi 12 Mayıs 2020 Salı günü ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedilmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.


Aşağıkoçlu Köyü Harmancıkaltı Mahallesinden Mustafa eşi Fadime KÖSEM vefat etmiştir. Cenazesi 15 Şubat 2020 Cumartesi günü öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köyümüz mezarlığına defnedilmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.


Aşağıkoçlu Köyü Tefekli Mahalle'sinden Sabri oğlu Aydın SEVİNÇ vefat etmiştir. Cenazesi 04 Şubat 2020 Salı günü öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedilmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.


Aşağıkoçlu Köyü Beleç Mahalle'sinden Mustafa Eşi Sefire KÖSEM vefat etmiştir. Cenazesi 26 Ocak 2020 Pazar günü İstanbul Arnavutköy Anadolu Mahallesi Yeşil Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Arnavutköy asri mezarlığına defnedilmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.


Aşağıkoçlu Köyü Deveboyu Mahalle'sinden Ahmet oğlu Mustafa AYDIN vefat etmiştir. Cenazesi 17 Ocak 2020 Cuma günü öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köyümüz mezarlığına defnedilmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.


Hava Durumu
Anket
Özlü Sözler
Kibir ile aşk şu yönden birbirine benzer ki ikisi de kör eder.
Sandık Tüzüğü


ALAÇAM AŞAĞIKOÇLU MAHALLESİ YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ YARDIM SANDIĞI TÜZÜĞÜ

 

KURULUŞ:
ALAÇAM-AŞAĞIKOÇLU MAHALLESİ YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNE YARDIM SANDIĞI adı altında KARŞILIKLI GÜVENE DAYANARAK Adi Ortaklık hüviyetinde Yardım Sandığı kurulmuştur. 

 

YARDIM SANDIĞI:
Madde 1 
Sandığın Adı: “ALAÇAM AŞAĞIKOÇLU MAHALLESİ YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNE YARDIM SANDIĞI’dır. Bu tüzükte kısaca “Yardım Sandığı”, olarak anılacaktır. 

 

Madde 2
Yardım Sandığının Merkezi Aşağıkoçlu Mahallesi Körmahmut Sokak No:11 Alaçam / SAMSUN adresindedir. 

 

AMAÇ:
Madde 3 
Yardım Sandığı, Alaçam Aşağıkoçlu Mahallesinde ailece veya yalnız ikamet ederken en az dört yıllık bir yükseköğrenim hakkı kazanan öğrencilere, doktora, yüksek lisans öğrencilerine ve dil öğrenmek için yurt dışına giden öğrencilere, anne veya babasını kaybetmiş, çok fakir durumda olan 2 yıllık yükseköğrenime devam eden öğrencilere, yardım amacı ile kurulmuştur.

 

ÜYELİK:  
Madde 4
1. Yardım Sandığının amaçlarını benimseyen 18 yaşını doldurmuş gerçek kişiler üye olabilirler.
2. Yardım Sandığına üye olmak isteyen gerçek kişiler sandık başkanlığına örneğine uygun dilekçe ile üyelik başvurusu yapar.
3. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Bu üyeler asil üyelerdir.
4. Bu sandık adi ortaklık mevzuatına göre kurulduğundan üyeler taahhütlerini imzalayarak yönetim kuruluna verirler.
5. Aşağıkoçlu Mahalle Muhtarı, İlkokul Müdürü ve Merkez Cami İmamı Sandığın doğal üyeleridir.

 

ÜYELERİN HAK VE SORUMLULUKLARI:
Madde 5
1. Genel Kurula katılmak
2. Seçmek ve seçilmek
3. Üye olurken kabul ettiğini taahhütlerini yerine getimek.

 

ÜYELİKTEN AYRILMA:
Madde 6
1. Her üye istediği zaman Yardım Sandığından ayrılabilir. Ayrılma isteğinde bulunan üye yazılı olarak Yönetim Kuruluna başvurur. Yönetim Kurulunun kararı ilgiliye tebliğ edildikten sonra ayrılma işlemi tamamlanmış olur.
2. Üyelikten ayrılanlar sandıktan hiçbir surette hak talep etmez.
3. Ölen üyenin kaydı Yönetim Kurulunca silinir. Kanuni mirasçılarına hiçbir hak talep edemez.

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:
Madde 7
Sandığa üye oluşu sırasında bulunduğu taahhütlerini/ aidatlarını üst üste 3 ay yerine getirmeyenler Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkartılırlar. Üyelikten çıkarılanlara hiçbir surette hak talebi olamaz. Üyelikten çıkarıldıkları kendilerine yazılı olarak bildirilir.

 

SANDIĞIN GELİRİ:
Madde 8
1. Sandığın geliri üyelerin üyelik aidatları (Her üye, her ay en az 10 TL.)
2. Üye olmayan gerçek ve tüzel kişilerin bağışları
3. Sandık yönetimince yapılacak eğlence ve sosyal etkinliklerden elde edilecek gelirler.

 

SANDIĞIN ORGANLARI:
Madde 9
Sandığın Organları Şunlardır: 
1. Genel Kurul,
2. Yönetim Kurulu,
3. Denetim Kurulu

 

GENEL KURUL:
Madde 10
Genel Kurul, yardım sandığının en yüksek organıdır. Her üye genel kurulun tabii üyesidir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu kullanmak amacıyla bir başka üyeye yazılı olarak vekâlet verebilir. Vekâletle oy kullanacak üye ancak bir üyenin vekâletini alabilir.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde 11
Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
1. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçilerin Raporlarını inceleyerek kabul veya reddetmek
2. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçileri ile yedeklerini seçmek,
3. Yardıml Sandığı Çalışma Yönetmeliğinde değişiklikler yapmak. 

 

YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI:
Madde 12
Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim ve Denetim Kurulu üye seçimleri üç yılda bir olmak üzere her yılın (Eylül) ayı içerisinde Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine yapılır. Yönetim Kurulu bu görevini yerine getirmediği takdirde çağrı denetçiler tarafından yapılır. Genel Kurul toplantılarını Yönetim Kurulu başkanı açar ve ilk olarak toplantıyı yönetmek üzere Genel Kurul çoğunluğu ile bir başkan ile tutanakları yazmak için iki kâtip ve oyları toplamak ve ayrımını yapmak içinde üç ayrımcı seçilir. 

 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI:
Madde 13
Genel Kurul gerekli hallerde Yönetim ve Denetim kurullarınca olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Üyelerden en az beşte birinin yazılı başvurusu halinde Yönetim ve Denetim Kurulu Olağanüstü Genel Kurul toplantısı çağrısını yapmak zorundadır.

 

GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET:
Madde 14
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek suretiyle toplantıya çağrılır.

 

TOPLANTI KARARI VE KARAR SAYISI:
Madde 15
Genel Kurulu Olağan veya Olağanüstü toplanabilmesi için toplantıya davet tarihindeki üyelerin yarısından bir fazlasının toplantı günü hazır bulunması zorunludur. İlk toplantıda çoğunluk temin edilemez ise, ikinci toplantı en geç bir ay içersinde yapılır. Ancak bu ikinci toplantıya katılacak üye sayısı Yardım Sandığı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tamsayısının iki katından az olamaz. İkinci Toplantıda hazır bulunan üyelerin sayısı ne olursa olsun birinci toplantıya ait gündem görüşülerek karara bağlanır. Kararlar toplantıda bulunanların yarıdan bir fazlası ile alınır. Ancak, Tüzük değişikliği veya Yardım Sandığının feshine ilişkin kararlar hazır olan üye sayısının 2/3 çoğunluğunca alınır. 

 

YÖNETİM KURULU:
Madde 16
1. Yardım Sandığının işleri Genel Kurulca üç yıl için seçilecek 5(beş) üyeden meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. (Doğal üyeler hariç)
2. Yönetim Kuruluna ayrıca 5(beş ) yedek üye seçilir. Süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.
3. Sandığa üye olan Mahalle Muhtarı, Mahallede bulunan okulun Müdürü ve Mahallenin Merkez Cami İmamı Sandık Yönetim Kuruluna seçilebilmek için aday olamazlar. Bunlar, Sandığa üye olurlar. Doğal Yönetim Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu toplantılarına katılıp fikir ve düşüncelerini söyleyebilir, ancak yönetim kurulu kararlarında oy kullanamazlar.

 

YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ:
Madde 17
1. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan iki başkan yardımcısı bir genel sekreter ve bir muhasip seçer. Doğal üyeler, Yönetim Kurulunda yönetici olamazlar.
2. Doğal üyelerin her ne sebepten olursa olsun değişmesi halinde yerine gelen kişiler Sandığa doğal üyelik sıfatını kazanırlar.
3. Görüşme ve kararları geçerli olabilmesi için toplantıda çoğunluğun bulunması zorunludur.
4. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulunda vekâleten oy kullanılamaz.
5. Özürsüz olarak birbiri ardınca üç toplantıda hazır bulunmayan üye (Doğal üyeler hariç) çekilmiş sayılır ve yerine en çok oy almış yedek üye getirilir.
6. Her hangi bir nedenle yönetimden ayrılan üyenin (Doğal üyeler hariç) yerine yedekler sıra ile çağrılır. Bu durumda Yönetim Kurulu üyelerinden 3 üyenin isteği üzerine görev bölümü yeniden yapılabilir.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:
Madde 18
Yönetim Kurulunun başlıca görevleri şunlardır: 
1. Sandık Yönetim Kurulu yılda en az 3 kez (Eylül-Şubat-Mayıs) toplanır.
2. Sandığı 3. şahıslara karşı temsil eder.
3. Sandığın işleyişini düzenleyecek yönetmeliği (Kurucular Kurulu) hazırlar.
4. Sandığın amaçları Kurucular Kurulu tarafından hazırlanan Yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilir.
5. Sandığın işleyişi ile ilgili defter ve kayıtları tutar.
6. Gerektiğinde Genel Kurulu toplar.
7. Genel Kurulca alınan kararları uygular.
8. Yardım isteklerini almak ve gerekli evrakları inceleyerek karara bağlamak.

 

DENETLEME KURULU:
Madde 19
1. Denetleme Kurulu Genel Kurulca üç yıllık süre için üç asıl üç yedek üye Denetçi seçilir. Kurul üyelerden birini başkanı seçer. Süresi biten denetçiler tekrar seçilebilirler. Herhangi bir sebeple görevini yapamayan denetçinin yerine yedek üye görevlendirilir. 
2. Denetleme Kurulu Yardım Sandığının iş ve hesaplarını en az altı ayda bir veya üyelerin şikâyeti halinde çalışmaları denetler ve yönetime rapor verir.

 

TUTULACAK DEFTERLER VE EVRAKLAR:
Madde 20
Yardım Sandığının tutacağı defterler:
Yardım Sandığı aşağıda yazılı defterleri tutmak zorundadır.
1. Üye kayıt defteri
2. Karar Defteri
3. Gelir ve Gider (İşletme Defteri) defteri
4. Tahsilat makbuzları
5. Gerekli belge ve yazışma dosyaları

 

SANDIK GELİR, GİDERLER VE YARDIMLAR:
Madde 21
1. Yardım Sandığı giderleri 3. Maddede belirtilen, Alaçam Aşağıkoçlu Mahallesinde ailece veya yalnız ikamet ederken en az dört yıllık bir yükseköğrenim hakkı kazanan öğrencilerin, doktora, yüksek lisans öğrencilerinin ve dil öğrenmek için yurt dışına giden öğrencilerin eğitim öğretimini destekleme ve anne veya babasını kaybetmiş, çok fakir durumda olan 2 yıllık yükseköğrenime devam eden öğrencilere yapılacak yardımlardan,
2. Alaçam-Aşağıkoçlu Yüksek Öğrenim Öğrencileri Yardım Sandığından yardım alamaya hak kazanmış öğrencilerin okullarının açılışı, kapanışı ve dini bayramlar öncesi öğrencilere verilecek harçlıklardan, (26 Nisan 2016’da yapılan 1. Olağan Genel Kurul Toplantısında eklenmiştir.)
3. Köyümüz ilkokuluna bayram kutlamaları ve diğer ihtiyaçları için yapılacak yardımlardan, (26 Nisan 2016’da yapılan 1. Olağan Genel Kurul Toplantısında eklenmiştir.)
4. Sosyal faaliyetler ve amaca uygun işler için gerekli harcamalardan, ibarettir. 
5. Yardım sandığı yapacağı yardımları ALAÇAM AŞAĞIKOÇLU MAHALLESİ YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNE YARDIM SANDIĞI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ hükümleri çerçevesinde yapar.

 

YARDIM TALEBİ:
Madde 22
1. Yardım verilmesi uygun görülen öğrenciler Nüfus Cüzdanı ve okul öğrencisi olduklarını belirten belgelerle Yönetime müracaat ederler.
2. Kız öğrencilere Sandığın mali imkânlarını göz önüne alınarak %20 daha fazla yardım edilebilir.

 

HUZUR HAKKI:
Madde 23
Sandık, Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerine hiçbir ad altında ödeme yapmaz.

 

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ:
Madde 24
Bu Yönetmeliğin değiştirilmesi Genel Kurul gündemine alınıp, katılanların en az üçte ikisinin kabul oyu ile yapılır. 

 

Madde 25
Yardımlaşma Sandığı mallarına karşı suç işleyenler Adi Ortaklık mallarına karşı suç işleyenler gibi sorumludurlar.
Üye olan herkes bu taahhüdü kabul eder ve üyelik dilekçelerinde bunu imza altına alır.

 

SANDIĞININ FESHİ:
Madde 26
Sandığın feshi Genel Kurulun 2/3 ünün kararı ile yapılır. Sandığın feshi halinde ayni ve nakdi malları Alaçam Aşağıkoçlu Mahallesinden yükseköğrenime giden öğrencilerle, (yükseköğrenime giden öğrenci yoksa lise ve dengi okullara giden öğrencilerle) burada bulunan eğitim öğretim kurumlarına verilir. 

 

Madde 27
Bu Tüzükte bulunmayan durumlarda Borçlar Kanununu (Adi ortaklık ) hükümleri uygulanır. Yazılı taahhütler sorumluluğu kabul etmek demektir. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri yaptıkları yanlışlıklardan bireysel veya kurulca sorumludurlar.

 

YARDIM SANDIĞININ KURUCULARI:
Madde 28
Sandık aşağıdaki kişiler tarafından kurucu yönetim kurulu olarak oluşturulmuştur. Sandığın kuruluşundan itibaren 6 ay içerisinde seçimle yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu oluşturulur.

 

GEÇİCİ MADDE:
Madde 1
Sandık kurulduğunda bu Yönetmeliğin 3. Maddesinde belirlenen nitelikte kimsenin olmaması durumunda dahi sandık faaliyetini sürdürecektir.

 

GEÇİCİ MADDE:
Madde 2
Sandık kurulduğunda Yönetmelikteki şartlara uygun öğrenciler varsa yapılacak yardımın başlangıç zamanı Sandığın mali durumunu dikkate alarak Sandık Yönetim Kurulu karar verir.

 

MADDE SAYISI:
Madde 29
İşbu tüzük 29 (yirmi dokuz) madde ve 2 (iki) geçici maddeden ibarettir.
 

 


 

Site Yönetiminin Mesajı
Aidat Borcu Sorgulama
Son Eklenen Video
Köşe Yazıları
Son Ziyaretçi Yorumları
Aykut Bağcı
BENİM KÖYÜM Baharda şenlenir bağı, bahçesi Kokusu başkadır benim köyümün Unutturur adama gamı, kederi Havası başkadır benim köyümün XXX Akşam olur herkes döner evine Can kurban inan ki benim köyüme Gülabi'nin torunları derler bizlere Özü başkadır benim köyümün XXX Yeşil yeşil meşeleri var dağında Meyve ağaçları çiçek açar bağında Her çeşit otlar yeşerir toprağında Yeşili başkadır benim köyümün XXX Köyümün kenarından akar çayı Kıvrım kıvrım dolanır sular tarlayı Unuttum sanma orda olmayı Dostluğu başkadır benim köyümün XXX Yaz gelince çıkarlar yaylaya Gurbetçiler hasretle döner sılaya Benden selam olsun Aziz Ağa'ya Sevgisi başkadır benim köyümün İbrahim SEVİNDİK

Sezgin PİLİÇ
Değerli Hemşerilerim, Öncelikle sizleri saygı ile selamlar, internet sitemizi hayata geçirmiş olmanın verdiği gururu, sizlerle paylaşmış olmanın heyecanı içerisinde oldugumu ifade etmek isterim. Sitemizde köyümüzle ilgili detaylı bilgiler bulabilir fotoğraf ve video galerimizi ziyaret ederek anilarınızı tazeleyebilir ziyaretçi defteri köşesinden paylaşımlarda bulunabilir ve iletişim forumundan köyümüzle ilgili görüş öneri ve dileklerinizi bildirebilirsiniz. Tüm üye ve hemşerilerimizin kullanmasını beklediğimiz internet sitemizin hayırlı olmasını temenni eder tüm hemşerilerimizin katkısını bekleriz.


Tüm ziyaretçi yorumları için tıklayınız.
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 0   0
EURO 0   0
       
Samsun Alaçam Aşağıkoçlu Köyü © Copyright 2019  V4.1 Tüm Hakları Saklıdır. Hazır Dernek Sitesi | Hazır Köy Sitesi
Top